Vargiväst-SE

Vi jobbar för acceptans genom kunskapsförmedling och främjandet av förebyggande åtgärder 

  
VargiVäst en del av den internationella paraplystiftelsen Roofdier.eu,  som är ett samarbetsorgan för olika partners som jobbar internationellt med projekt och rovdjursfrågor.

Vi följer den svenska rovdjurspolitiken, inte minst förändringar beträffande vargförvaltningen.
Esther van Zon och Rick van Malssen är de drivande krafterna bakom VargiVäst.

Vi  är sedan länge fascinerade och engagerade i naturen i allmänhet:
Vi har rest omkring mycket i världen och studerat och  informerat oss om naturens gång. Vi blev starkt intresserade av de olika känslor en djurart som vargen väcker hos människor i olika delar av världen och fördjupade oss i detta. 
Vi har besökt ” International Wolfcenter” i Minnesota och deltagit i kurser om vargen och ekosystemet där samt följt upp med utbildningen  i ”Wildlife Management” i Holland.
Vi har jobbat som volontärer  i ”Wolfpark”, Indiana, och studerat vargens historia och beteendemönster noga. Vi  har även jobbat som assistenter till en vargbiolog i sydöstra Polen.
Vi har observerat vilda vargar i Minnesota och ”Yellowstone National Park” och besökt talrika rovdjursseminarer och rovdjursinfocentra både här hemma och utomlands.
Vi har tjänstgjort som guider under vandringar i vargrevir i Sverige och besökte olika projekt som jobbar med socialiserade och tränade vargar.
Därmed har vi byggt upp ett internationellt nätverk av forskare, engagerade och andra intresserade människor i den naturvetenskapliga världen.
 Vi fascineras av den svenska naturen som en av de sista ”vildmarkerna” i det moderna Europa och av vargens återkomst samt vill följa upp och åtgärda åtföljande konflikter.
Vi tycker att vargen förtjänar sin plats i naturen precis som alla andra djur som tillhör den ursprungliga faunan och vill därför öka kunskapen om arten och underlätta acceptansen för dess återkomst i det moderna samhället. Med vår erfarenhet från utlandet och Sverige(!), tror vi att det är möjligt att vargen kan spela sin roll i naturen och detta i samexistens med människan.
 

  Vargar återkommer nu i vissa delar av Europa efter att ha varit frånvarande i åratal, ibland århundraden.
Detta går inte alltid utan problem. Myter, sägner och fördomar påverkar den bild, som delar av befolkningen fortfarande har om dessa djur. Sådana betraktelsesätt motverkar en smidig reintroduktion och ledde i det förflutna till storskaliga utrotningskampanjer. Därför tycker vi det  är högst angeläget att berörda erbjuds objektiv information om vargbeteende och potentiella konflikter.

Trots att vargen i Sverige aldrig har varit helt utrotad florerar myter och sagor. Kunskapen är begränsad. Dessutom är jägarlobby och –organisationer mycket välorganiserade och mäktiga. Informationen om rovdjursproblematik som sprids därifrån till myndigheter och allmänhet är ofta ensidig. Ett resultat av detta är att  i januari 2010  återinfördes efter fyra decennier licensjakt på denna alltför lilla vargpopulation;  inavlad bestående av ca 220 djur och som härstammar från bara tre individer.

Vi i VargiVäst finner detta otillfredsställande och vill tillföra mera kunskap genom objektiv informationsförmedling till allmänheten och myndigheterna och ser fram emot förbättrade möjligheter för samexistens utan större konflikter mellan människor och varg.

Aktuella aktiviteter för VargiVäst
Vi skriver artiklar och insändare i tidningar och på hemsidor samt deltar i diskussionsfora. Därmed kan vi snabbt reagera på aktuella händelser. Som exempel på detta hittar man på Nordulvs faktasida en artikel, som är ett sammandrag om dvärgbandmaskproblematiken.
Vår strävan är att förmedla objektiv information om varg, tamdjursskador och åtgärder för undvikande av skador och konflikter med hänvisning till myndigheter, som bidrar med ersättning och kunskap.

Vi är aktiva i Svenska Rovdjursföreningen.

Inom föreningen har vi initierat och genomfört möten och aktiviteter, tex en manifestation under  EU-toppkonferensen om biodiversitet i september 2009 i Strömstad.


Insamlade underskrifter överlämnades till Miljödepartementets statssekreterare samt utdelades till deltagarna en Rädda vargen-proklamation från Svenska Rovdjurs- och Naturskyddsföreningen och Djurskyddet Sverige. Manifestationen uppmärksammades med positiv publicitet i flera västsvenska tidningar.


Vi deltar  med information på marknader av olika slag som exempelvis Skogens och Bondens Dag på Backamo.


Vi reagerar snabbt på aktuella händelser och konfliktsituationer antingen skriftligt eller  att genom att kontakta vårt nätverk samt arrangerar möten och förmedlar information till berörda.  I detta samarbetar vi med den lokala avdelningen av Svenska Rovdjursföreningen (SRF).

Tillsammans med Rovdjursföreningens Stängslingsgrupp och andra intresserade bygger vi rovdjursavvisande stängsel, vilket görs ideellt och utan kostnad för tamdjursägare som har fått tillstånd och ekonomisk ersättning från Länsstyrelsen. Samtidigt informerar vi berörda bönder om lagstiftning och ersättningsmöjligheter samt om rovdjurens roll i ekosystemet.


Eftersom ersättningssystemet försämrades efter regeringens senaste riktlinjer vill vi informera bönder och myndigheter  om de olika ersättningsystem, som finns i övriga Europa.
I Sverige gällde till 2010 en ersättning upp till 100% för materiel samt 5 kronor per meter i arbetskostnadsersättning. Sedan 1. januari 2010 erhålls endast 20 kronor/meter, ett belopp som endast delvis täcker kostnaderna.

Resultatet har blivit, att antalet ansökningar för rovdjursavvisande stängsel har minskat med 50% samt att antalet konflikter med rovdjur kan öka samtidigt som acceptansen för rovdjur riskerar att minska. Senare under 2011 ändrades ersättningsbeloppen till 50 kronor/meter. Dessa ändringar visar regeringens oförmågan att bygga upp en stabil rovdjurspolitik.


Utbildning och kunskapsförmedling
Vår organisation bygger i första hand på utbildning och kunskapsförmedling.
Vi besöker regelbundet föreläsningar och rovdjurscentra, privatpersoner och organisationer på både nationellt och internationellt plan kring detta ämne. Vi vill på så vis öka vår egen kunskap samt utveckla vårt nätverk.

Seminarium:
Den 11. september 2010 var det dags för vårt första internationella vargseminarium för att ge allmänheten möjlighet att få information om vargen och de förvaltningsalternativ, som tillämpas i internationella sammanhang.
Dagen blev framgångsrik! 
Alla besökare var mycket nöjda med den höga kvaliteten på de olika föredragningarna och med den objektivitet de presenterades. Vi  kommer att med största glädje arrangera fler sådana informationsmöten och tar ytterst gärna emot någon form av sponsring för denna vår så angelägna verksamhet.

Den 15. maj 2011 återkom vi med vårt andra vargseminarium
.Vi anordnade hösten 2010 en informationsvecka för forskare från de holländska organisationerna Ark, Free Nature och zoogdiervereniging: och besökte med dem myndigheter och sakkunniga privatpersoner, däribland Länsstyrelsen i Västra Götaland, polisens specialutbildade enhet för illegal jakt, bönder med erfarenhet av rovdjurskonflikter och rovdjursstängsel.

Vi samarbetar med Grimsö för insamlande av vargspillning, som analyseras, DNA-testas  och protokollförs. Resultatet användas vid ett forskningsprojekt om vargpredation.
Vi har aktiv samverkan med myndigheter för en förbättrad rovdjurspolitik samt angående ett nytt rovdjursinformationscenter som kommer att upprättas i södra Sverige. 
Vi är aktiva inom ekoturism: vi besöker vargrevir, visar spår och uttolkar ekologin i naturen tillsammans med intresserade både från Sverige och utlandet.


Alla våra aktiviteter och verksamheter är knutna till en dessvärre begränsad budget. Ju mer medel vi kan få in via sponsring, desto mer vi kan göra för att informera om vargen och åtgärder för att minska konflikter. På så vis hoppas vi kunna öka acceptansen och bidra till att åstadkomma livskraftiga rovdjursbestånd, uppskattade av så många som möjligt.

Tyvärr har den nuvarande regeringens rovdjurspolitik med licensjakt på en rödlistad art givit fel signaler, varför acceptansen tenderar att reduceras istället för att öka.  Klyftan mellan bevarandeorganisationer och jaktförespråkare ser ut att bli större. Även  den illegala jakten verkar öka. Vargbestånden är inte bara alltför små utan dessutom svaga på grund av inavel, som mest yttrar sig i minskad fruktsamhet. Bestånden kan knappast betraktas som livskraftiga och jakten skadar, även om den är begränsad, vargstammen.
Sverige är ytterst lämpat att ha friska vargbestånd inom sina gränsar, inte bara på grund av den låga befolkningstätheten, utan även för sina enorma bytesdjurbestånd. Sveriges befolkning är mycket positiv till vargens närvaro, undersökningar har visat att mer än 70 % vill ha varg.
Vargen har, som alla andra naturligt förekommande djur, en viktig roll i ekosystemet. Modern forskning har visat att rovdjur spelar en än större roll än vi tidigare har förmodat och påverkar biodiversiteten positivt.
Vi tycker det är viktig att ta ställning för att öka acceptansen för varg och för att bekämpa envisa myter genom kunskapsökning!
Delar du vår åsikt och vill du hjälpa till -  stöd oss! 

 Vi håller på att utväckla en plan för ett rovdjursinformationscenter i västra Sverige.

Mål:Att öka acceptansen för vargen i samhället genom att minska konflikter och åstadkomma kunskapsutveckling och  –utväxling. 

Vi skall förmedla information på alla tänkbara sätt för att minska konflikter med varg i vardagens Sverige.
Centret skall upprättas i Västsverige i Uddevallaregionen, där vargen håller på att etablera sig efter många års frånvaro. 
Målgrupper är alla som bor i/besöker regionen (t.ex. turister), särskilt  barn, ungdomar, bönder, jägare och boende i  eller runtom vargrevir i området samt alla övriga intresserade.

 
1) Informations- och kurscenter: 

A)
Allmän information om varg, internationell forskning, interaktiva utställningar, bibliotek:
Vargens roll i ekosystemet.
Ursprung.
Utbredning.
Beteende.
Potentiella konflikter och lösningar. 
B)
Information om varg i Sverige, forskning, interaktiva utställningar, bibliotek:
Roll i ekosystemet.
Ursprung.

Utbredning.
Beteende.
Lagstiftning.
Allmänn info samt specifik info beträffande inverkan på vardagslivet.
Potentiellle konflikter och lösningar.
Viltolyckor.

C)
Barnavdelning, bibliotek:
Allmän information om vargens roll i ekosystemet.
Specifik information beträffande inverkan på  barnets vardagsliv.
Utställning med interaktiva sysselsättningar som  video, edukativa datorsimulationspel “Wolf” och “Ranger” för insikt i ekosystemet.
Utställning med päls, tassar, spår mm.
D)
Utställnings-/konferenssal:
Permanenta foto-/konstutställningar om naturen.

Föreläsningar, konferens, dokumentärer, allmän mötesplats. 

2) Kafé- och butikverksamhet:
Enkel, liten kaféverksamhet: kaffe, thé, läsk, glace, kakor, plats till 15 personer samt uteterras
Butik: prylor, t-shirts, bilder mm.
webbutik: t-shirts, böker, smycken.


3) Gästhus:Begränsad boende för voluntärer, besökande, deltagare i vargvandringer, konferensgäster: ca 10 sänger.


4) Information konfliktdämpande åtgärder
Meningen är att ha mest möjliga “levande” förebilder på plats (t.ex. inhägnade får, skyddsväster).

A)
Olika vargavvisande stängslingssystem för att skydda tamdjur:
Fårnät med extra strömförande tråd.
Fem strömförande trådar.
Bygga vargstaket: genomförande  av kurser på plats och ”i fältet” för att bygga och underhålla staket. 


B)
Nätverk
av voluntärer som agerar snabbt vid rovdjursattacker och byggar upp nödstängselsystem och assisterar med att bygga nya och underhålla redan existerande vargstaket.

C)
Ge råd och assistens med att ansöka och få ersättning för staket och rovdjursskador.
D)
Information för att undvika skador i fäbodsbruk:Nattfålla.
Boskapsvaktande hund.
Fåraherdar.
E)
Skyddsutrustning för och anpassningar av jakthundar.
Skyddsväster.
Pinglor.
Anpassad jakt med lösspringande, drivande jakthundar.
Jakt med hund på koppel.
F)
Exempel
på förebyggande åtgärder och forskning om detta i ett internationellt perspektiv.5) Övrig:

För barn och vuxna:
Träff med Saarlooswolfhundar för att få en bild av vargens ”ungefärliga” utseende, erfarenhet närkontakt , beteende- och utseende likheter och skilnader mellan Saarlooswolfhond och varg. Tipspromenad.
Guidade vandringar i vargrevir.
Föreläsningar på skolor, företag, föreningar.
Vi avser eventuellt att ha 1-2 tama älg på tomten i framtiden för att kunna visa hela skalan av ”kretsloppet” rovdjur(Saarloos)-bytesdjur(Älg)-tamdjur(Får) och för att ha en attraktiv och levande utställning.

6)  Samarbeta:Samarbete skall eftersträvas med forskning (Viltskadecenter på Grimsö Forskningstation motsv), olika intresseorganisationer (Friluftsfrämjandet, jägare- och lantbruksorganisationer mm.), myndigheter (länsstyrelsen) samt privatpersoner och företag.
Sedan tidigare har vi kontakt med nätverk inom Skandulv, rovdjursföreningar, lantbrukare och jägare. Vi har även internationella  kontakter (Wolfpark, International Wolfcenter, Nabu i Tyskland , vargforskning Polen mm).


  
  
Vi har kontakter inom psykiatrin och mycket erfarenhet i arbetsrehabilitation och –integration.
Vi kan tänka oss att informationscenteret kan fungera som arbetsintegrationsplats för människor med psykiska problem.
Det är möjligt att flera arbetsplatser utväcklas.Intresserade skall rekryteras i regionen.

   

Rick van Malssen
Esther van Zon