Wolftrackers-SE

Wolftrackers!
Vargspårning i Bohuslän och Dalsland..Bli med...!
Vi jobbar för acceptans genom kunskapsförmedling och främjandet av förebyggande åtgärder.
  

Vi heter Esther och Rick.
Båda två har vi haft en livslång fascination för naturen som kom mer på ytan efter att vi hade träffats varann.
Efter spännande resor i Kanada, USA, Skandinavien och Mellanöstern och frivilligarbete i vargforskning i USA och Polen fick vi myror i byxorna, och våra idéer blev klarare.
Vi beslutade att engagera oss mer i vad våra tankar upptog, nämligen orörd natur.
En symbol för naturen, vildmark och frihet är naturligtvis, per definition, vargen.
Ekosystemen som innehåller varg kan betraktas som relativt intakt.
Det finns nästan inget annat djur som kallar fram så häftiga reaktioner, vare sig det är positivt eller negativt, hos oss människor, än just vargen…


Vi blev fascinerade av djuret.
På grund av olika faktorer, bland annat den Svenska Statens positiva hållning när det gäller naturen, det färgrika landskapet och vargens tilbakakommande i landet med sina tillhörande konflikter, beslutade vi att bosätta oss i Sverige.
Numera bor vi med våra två Saarlooshundar i en traditionell svensk torpstuga i reviret till Ed/Haldenvargflocken i Bohuslän.
En stor del av reviret ligger på Kynnefjäll, ett bergområde där vårt hus ligger på sluttningen.Forskning
Efter vetenskaplig forskning har den Svenska regeringen fastställt ett etappmål för att få en population av ca. 200 vargar i landet. Efter det blir situationen evaluerad och ett nytt mål blir bestämt.
I princip är hela Sverige utpekat som etableringsområde med undantag av stora delar i nord där det finns renskötsel.
Regeringens organ "Naturvårdsverket" stimulerar till förbättring av rovdjurskunskap hos befolkningen genom finansiering och utveckling av forskning, undervisning och utställningar.
I landet organiseras lektioner på skolor, men också i speciella rovdjursinformationscentra och djurgårdar sprids kunskap.
1998 började vargprojekten av viltskade- och rovdjursforskningscentrum Grimsö.
Individuella vargar blir märkta, får sändare och blir spårade för att man ska få en bild av revir- och spridningsaktiviteter hos djuren.
Spillning samlas in och analyseras. Kadaver av bytesdjur och vargar blir studerade.
Vad gör vi:
Vi deltar projektrelaterad i forskningen och hjälper Grimsö med att systematiskt genomsöka Sveriges mest sydliga vargrevir.
På dessa vandringar samlar vi information som säger något om vargens identitet och beteende.
Speciellt i vinterperioden gör vi spårning av avtryck i snön.
Man kan få mycket kunskap som till exempel antal djur, aktivt område, jakttekniker etc.
I alla årstider samlar eller inventerar vi spillning. Efter analys är det möjligt att veta vad vargens mat faktiskt består av (inget får!).
Vi lokaliserar också kadaver.
All data och spillning skickas till Grimsö om så begärs.

Vad kan du göra:
Du kan också göra det!
Du har möjlighet att delta med dessa vandringar, ensam eller i en liten grupp, vad du nu föredrar.
Vi vandrar upp till 15 kilometer om dagen (anpassad till varje enskild individ) i en fascinerande natur med mycket vilt.
Du samlar in och registrerar ovannämnda ting.
Nu även möjlighet att delta med att sätta upp vargstaket!
Vi erbjuder:
Bakgrundskunskap och senaste nytt kring flocken
Anslutning till och från rutterna
Plats för husvagn och tält
Guidning på svåra rutter
Övernattningar i vindskydd eller hytter på fjället efter önskemål
Tillägg:
Exkursioner, djurgårdsbesök och älgsafari
Övernattningar i vårt gästhus
Måltider är självförsörjande
Ta kontakt för mer information!


Djur
På vår tomt har vi sett bl a bäver, grävling, räv, rådjur, älg, lodjur(!), orm, ödlor, korp, uggla och trana.
På Kynnefjäll häckar kungsörn och vandrar lodjur och varg.
Det finns ungefär 2400 björnar i Sverige men de bor mer norrut i landet.
Men det kan förekomma att björnvandrare korsar området….
Ps:
Det är inte sannolikt att du får se en vild varg.
Möjligheten att en vild varg upptäcker dig på vandringar är däremot stor!
Observera:
Vi är ingen professionell organisation, men bara två personer som gör vad vi tycker om och gärna vill dela med oss av våra upplevelser!
Det blir mycket improvisation, men med ert samarbete blir det en oförglömlig upplevelse!
Ta med dig:
Vattentäta vandringsskor
Vattentät jacka, byxor och tröja
Kompass, kikare, kamera
Solskydd, solglasögon, antimyggmedel
Cyklop på sommaren (klart havsvatten med mycket liv)
Ryggsäck, termos, fickkniv, sovsäck
Kontakt:thepack17@gmail.com


Nytt
Tidigare i år (2009) har Andreas Carlgren, miljöminister i en borgerlig alliansregering, överlämnat en proposition till riksdagen för att, för första gången sedan vargens fridlysning 1966, öppna möjligheter för licensjakt på varg redan kommande vinter 2009/2010. Tidigare i år 2009 har Andreas Carlgren, miljöminister i en borgerlig alliansregering, överlämnat en proposition till riksdagen för att, för första gången sedan vargens fridlysning 1966, öppna möjligheter för licensjakt på varg redan kommande vinter 2009/2010.
Orsak är inte en enorm ökning av vargbestånden. Från en trevande start i slutet av 1970-talet har beståndet nu ökat till ca 220 djur. (Jämför med till exempel Spanien 2000 individer, Italien och Polen 600 var och Rumänien 3000.)

Skandinaviens isolerade läge är ett stort hinder för den svenska vargpopulationen. Detta plus rennäringen i den norra delen (40 % av Sverige), där varg inte tillåts etablera sig, omöjliggör i stort sett en genetisk utväxling med de finsk-ryska bestånden.
Resultatet har blivit en population, som lider av inavel med minskad fruktbarhet och missbildningar. En jaktfri zon från den finska gränsen till vargbestånden i mellersta Sverige skulle kunna lösa detta problem. Det största hotet kommer emellertid från annat håll. Inflytelserika jägar- och lantbruksorganisationer med en negativ syn på vargen, finner gehör hos regeringen. Åtgärder som100% ersättning för vargdödade tamdjur och motsvarande bidrag till rovdjursavvisande stängsel, kostnadsfritt stängseluppsättande av rovdjursorganisationer och skyddsvästar för jakthundar, är inte kravsättande. I praktiken används de i liten skala.>
Den traditionella löshundsjakten bidrar inte heller till en minskning av konflikterna.
Fastän det i själva verket endast är ett fåtal individer, som under exceptionella förhållanden tar fårkött eller attackerar hundar, framställs vargen som ond. Trots ständig propaganda av en högljud minoritet av jägare och sensationsjagande mediaartiklar är majoriteten av den svenska befolkningen positiv till fridlysning av varg.
Carlgren har beslutat att frysa vargbestånden på dagens nivå.
Istället borde han ha satt fokus på ovannämnda konfliktundvikande åtgärder, som exempelvis att vara återhållsam med lösspringande jakthundar i vargrevir under parningstiden februari-mars.
I Tyskland till exempel fungerade förebyggande åtgärder som förutsättning för ersättning väldigt bra, med knappast några konflikter som resultat och därmed en ökad tolerans hos befolkningen.

Om miljöministern får som han vill, kommer det att till vintern bli en avskjutning av den årliga ökningen i vargbestånden, dvs 10% eller ungefär 25 djur.
Och detta i strid med forskning och skandinaviska rovdjursprojekt!
Man föreslår även en regionalisering i rovdjurspolitiken, vilket kan innebära att det i vissa län beroende på antalet jägare i respektive förvaltningsråd, inte kommer att accepteras varg överhuvudtaget. Stora skillnader finns redan i denna fråga i olika län.
Flera natur- och bevarandeorganisationer anser, att dessa åtgärder går emot internationella naturskyddsavtal som till exempel Habitatdirektivet, och därmed motverkar EU’s mål att öka biodiversiteten.
 
Sverige har haft sina vargjakter med som resultat att den genetiska situationen av populationen försämrade ännu mer. Stora delar av befolkningen och den Europeiska kommissionen tyckte att jakterna var stridigt med EU´s Habitatdirektiv och Bernkonventionen. Miljöminister Carlgren avgick och ersättes av Lena Ek av samma politiska parti Centerpartiet. Även Lena Ek försökte genomföra en vargjakt under vintern 2012/2013, en jakt som hon kallade för genetisk rensningsjakt. EU stoppade jakten medan man redan dödade tre stycken vargar.
Numera under 2013 försöker regeringen, bland annat genom lagändringar, att få vargstammen ner och man yrkar för en ny vargjakt under vintern 2013/2014.